Spiegel der Letteren
Volume 31, issue 3
1989161 - 177 - 
Variaties en experimenten
De Gruuthusedichter als vormkunstenaar?
RIERINK, M.

abstract details

178 - 202 - 
Ovidius 'Heroides' en de taal der emoties
of de liefde van Menelaus bij Hooft
SMITS-VELDT, M.B.

abstract details

203 - 225 - 
Onthechting en ballingschap
Du Perrons 'Het land van herkomst' als modernistische roman
VAN STRALEN, H.

abstract details


In margine
226 - 235 - 
De zwaan en de ganzen: Vondel en de calvinisten
Opmerkingen bij 'inwyinge'
BECKER, J.

abstract details


Boekbespreking
236 - 244 - 
Boekbespreking

abstract details


245 - 256 - 
Lijst Belgische Licentiaatsverhandelingen (1986-1987; 1987-1988)

abstract details