Spiegel der Letteren
Volume 34, issue 2
1992103 - 122 - 
How American is it
Het postmodernisme in de Duitse en Nederlandse literaire kritiek
RUITER, F.

abstract details download pdf

123 - 137 - 
Ut musica poesis
Muziektermen in de literaire kritiek
VIS, G.J.

abstract details download pdf

139 - 157 - 
Hoemen ene stat regeren sal
Een vroege stadstekst uit de Zuidelijke Nederlanden
VAN ANROOIJ, W.

abstract details download pdf


In margine
159 - 168 - 
Een geestelijk contrafact
Adriaen Wils versus Anna Bijns
PUTS, F.

abstract details download pdf

169 - 172 - 
Coornherts grafschrift in de Sint-Jan in Gouda
VEENSTRA, F.

abstract details download pdf

173 - 175 - 
Van Haeften, Harvey en Descartes, of het optisch bedrog der jaartallen
DE VET, J.J.V.M.

abstract details download pdf

177 - 178 - 
Enkele opmerkingen bij De Vets kritiek
SCHOLZ, B.F.

abstract details download pdf

179 - 180 - 
Hooft-Stoffe en Hooft-Tooneel
Nederlandse equivalenten voor 'Haupt- und Staatsaktion'
LANGVIK-JOHANNESSEN, K.

abstract details download pdf

181 - 190 - 
Soorten po√ęzie
Oostduitse opvattingen als breekijzer in een vastgelopen discussie
LUKKENAER, W.J.

abstract details download pdf


Boekbesprekingen
191 - 230 - 
Boekbesprekingen

abstract details download pdf

231 - 235 - 
Verder ontvingen wij...

abstract details download pdf


Licentiaatsverhandelingen
236 - 239 - 
Lijst Belgische licentiaatsverhandelingen (1990-1991)

abstract details download pdf