Spiegel der Letteren
Volume 53, issue 1
20111 - 28 - 
Een streven naar kunst
Formele vernieuwingen in de Middelnederlandse literatuur omstreeks 1300
VAN DRIEL, Joost

abstract details download pdf

29 - 59 - 
Tot verheffinghe der vermaerste gheesten ende lief-hebbers der schildry
Literaire aspecten van Het gulden cabinet (1662) van Cornelis de Bie
CALU, Pascal

abstract details download pdf

61 - 79 - 
Hebben we eigenlijk nog wel iets aan poëzie?
Hölderlins erfenis gewogen door Lacoue-Labarthe en Badiou
VAN ROODEN, Aukje

abstract details download pdf


In margine
81 - 87 - 
Over synoptisch én diplomatisch uitgeven van proza
BOUWMAN, A.T.

abstract details download pdf


Boekbeoordelingen
89 - 122 - 
Boekbeoordelingen

abstract details download pdf