Spiegel der Letteren
Volume 46, issue 1
2004


1 - 32 - 
Een Antwerpse brief aan Symmachus. Analyse van het 'Totten goetwillighen leser' in de Antwerpse Spelen van Sinne (1562)
RYCKAERT, R.

abstract details download pdf

33 - 47 - 
Utopische voorstellingen in Wessel te Gussinklo's Verboden Tuin (1986)
GRAVE, J.

abstract details download pdf

49 - 75 - 
Het gedicht 'Goya als Hond' (1999) van Stefan Hertmans: een analyse
KONST, J.

abstract details download pdf

77 - 92 - 
Omhelsd door de retorica. Over Lessen in literatuur van Frans Willem Korsten
VAN HEUSDEN, B.

abstract details download pdf

93 - 96 - 
Uitgeweken Vlamingen op de Helicon
over: BOUKJE THIJS, De hoefslag van Pegasus. Een cultuurhistorisch onderzoek naar Den Nederduytschen Helicon (1610)
WATERSCHOOT, W.

abstract details download pdf

96 - 99 - 
Schrijverschap als broodwinning
over: DIK VAN DER MEULEN, Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
VAN KALMTHOUT, T.

abstract details download pdf

101 - 101 - 
Het boommotief in de late Middeleeuwen
over: BARBARA BAERT & VEERLE FRAETERS (ed.), Aan de vruchten kent men de boom. De boom in tekst en beeld in de middeleeuwse Nederlanden
FAEMS, A.

abstract details download pdf

102 - 103 - 
De leeuw van Vlaanderen herlezen?
over: EDWARD VANHOUTTE (ed.), De ene leeuw is de andere niet. Zeven maal De Leeuw van Vlaanderen herlezen
BEMONG, N.

abstract details download pdf