Spiegel der Letteren
Volume 44, issue 1
2002Discussiedossier: Het Nederlandse renaissancetoneel als probleem en taak voor de literatuurhistorie
1 - 1 - 
Discussiedossier: Het Nederlandse renaissancetoneel als probleem en taak voor de literatuurhistorie

abstract details download pdf

3 - 8 - 
'De klaroenstoot van Smit'.
Over de geboorte en groei, en misschien ook de neergang van een onderzoekstheorie
SPIES, Marijke

abstract details download pdf

9 - 13 - 
W.A.P. Smits 'Nederlandse Renaissance-toneel' en de bestudering van de Noord-Nederlandse Neolatijnse tragedie in de laatste dertig jaar
BLOEMENDAL, Jan

abstract details download pdf

14 - 21 - 
Het Nederlandse renaissancetoneel
een literair-historische lacune en een poging tot invulling
MEEUS, Hubert

abstract details download pdf

22 - 31 - 
1670-1700: een verwaarloosd tijdvak uit de zeventiende-eeuwse toneelgeschiedenis
DUITS, Henk

abstract details download pdf

32 - 36 - 
De relatie tussen vorm en inhoud in de zeventiende-eeuwse Nederlandse tragedie
KONST, Jan

abstract details download pdf

37 - 41 - 
Genres: Een pleidooi voor kwantitatief onderzoek
DE HAAS, Anna S.

abstract details download pdf

42 - 62 - 
De toneelauteur en zijn product
het succes van Geeraardt Brandts De veinzende Torquatus op de Amsterdamse Schouwburg
SMITS-VELDE, Mieke B.

abstract details download pdf


63 - 83 - 
De fondantlaag van de romantiek.
Vier teksten over slavernij in Suriname
VAN KEMPEN, Michiel

abstract details download pdf


In Margine
84 - 103 - 
Elias en de rondedans.
Protoversie van een romanfragment
VERMEULEN, Julien

abstract details download pdf


104 - 111 - 
Boekbeoordelingen

abstract details download pdf

112 - 113 - 
Signalementen

abstract details download pdf