Spiegel der Letteren
Volume 36, issue 1
19941 - 17 - 
Hoofse liefde binnen strakke regels
Een van de 'Lundse' gedichten onder de loep
HEMMES-HOOGSTADT, A.C.

abstract details download pdf

19 - 44 - 
Vondels dichtbrief 'Aen myn Heer den Drost van Muyden'
ZIELEMAN, G.C.

abstract details download pdf

45 - 62 - 
Nescio als 'Animal Metaphysicum'
Het Schopenhaueriaanse facet van Nescio's werk
YANS, B.

abstract details download pdf


In margine
63 - 69 - 
'Wilje niet een lootje wage'
Enkele loterijvoorstellingen in literatuur en schilderkunst
VAN VAECK, M.

abstract details download pdf

70 - 76 - 
Een geschiedenis van de Nederlandse literatuur is niet onmogelijk
SCHOOLMEESTERS, J.

abstract details download pdf


Boekbesprekingen
77 - 97 - 
Boekbesprekingen

abstract details download pdf

98 - 99 - 
Verder ontvingen wij...

abstract details download pdf


Licentiaatsverhandelingen
100 - 106 - 
Lijst van licentiaatsverhandelingen 1991-92, 1992-93

abstract details download pdf