Ons Geestelijk Erf

Geest in letteren gespiegeld
Essays voor Thom Mertens
Deel II


Volume 91, issue 1-2
2021


3 - 42 - 
Het lijdensverhaal uit het Middelnederlandse Leven van Jesus
Kritische editie van een veertiende-eeuwse passieharmonie uit Rooklooster (hs. Parijs, Bibliothèque Mazarine, 920)
DEN HOLLANDER, August, KLOMP, Mirella

abstract details download pdf

43 - 108 - 
De oudste Mariagetijden in het Nederlands
Editie van de tekst in handschrift St.-Petersburg, Biblioteka Akademii Nauk, O 257 (1300-1350)
DESPLENTER, Youri

abstract details download pdf

109 - 157 - 
Volgens het boekje
Gerard Leeus Nederlandstalige editie van de Meditationes de vita et passione Jesu Christi
DLABAČOVÁ, Anna

abstract details download pdf

158 - 183 - 
Contemplatief in de actie
Het traktaat Cort onderwijs om tot de volmaectheijt te comen van Jan ('Pelgrim') Pullen (c. 1520-1608)
FAESEN, Rob

abstract details download pdf

184 - 217 - 
Johannes Mahusius' preek op het Onze Vader als gedragsregel voor de cisterciënzinnen van Ter Kameren
STOOP, Patricia, MARIËN, Emily

abstract details download pdf

218 - 247 - 
Soe ware geen hoge maer in waen (Hadewijch, Lied 16, vs 69)
De filologische geschiedenis van een weerbarstig vers
FRAETERS, Veerle

abstract details download pdf

248 - 260 - 
Wat licht in de duisternis
De zestiende- en zeventiende-eeuwse bezitters van handschrift Kopenhagen, Kongelige Bibliotek, Thott 70 fol.
ERMENS, Daniël

abstract details download pdf

261 - 285 - 
Iets moois, iets heerlijks, het schoonste, dat we in onze Nederlandse literatuur bezitten
Titus Brandsma en de ascetische mystiek van de Moderne Devotie
BOCKEN, Inigo, CORNET, Ineke

abstract details download pdf