Leuvense Bijdragen - Leuven Contributions in Linguistics and Philology

Ter ere van Jan Goossens, 90 jaar

Volume 103
2021


5 - 9 - 
Veearts in Nederlands-Limburg, een aanvulling
BERNS, Jan

abstract details download pdf

11 - 23 - 
Reynaerts Historie en Ogier van Denemarken
BERTELOOT, Amand

abstract details download pdf

25 - 44 - 
Klinkerbotsing en klinkersplitsing van de twee West-Germaanse *a's in en rond Maastricht
CAJOT, José

abstract details download pdf

45 - 57 - 
Die Variabilität des Fugen-n in Komposita am Niederrhein
Beobachtungen zu den niederfränkischen Dialekten in Deutschland
CORNELISSEN, Georg

abstract details download pdf

59 - 89 - 
De Middelnederlandse vertalingen van de Historia trium regum van Johannes von Hildesheim
COUN, Theo

abstract details download pdf

91 - 96 - 
Waarom sommige Vlaamse woorden met Duitse overeenstemmen
DEBRABANDERE, Frans

abstract details download pdf

97 - 122 - 
'*Scoon teen moeste ghestorven sijn!' (Egidiuslied, v. 5)
Jan Moritoens wens- en (ver)langlied, en het halve gelijk van Duinhoven
DE GRAUWE, Luc

abstract details download pdf

123 - 142 - 
Femininiserend -erse en -ersche in het Zuidnederlands
DE VAAN, Michiel

abstract details download pdf

143 - 154 - 
Getarnter Reihenerhalt im Südbrabantischen
DRAYE, Luk

abstract details download pdf

155 - 178 - 
Beeldrijke veldnamen
KEMPENEERS, Paul

abstract details download pdf

179 - 214 - 
'Exotische Geographie'
Eine erfundene Gattung?
LEUKER, Maria-Theresia

abstract details download pdf

215 - 231 - 
'Ein wahres Muster von Gefälligkeit und Genauigkeit'!
Zur Bedeutung von Briefen und Beigaben in der niederländisch-deutschen Wissenschaftskommunikation des 19. Jahrhunderts
SCHLUSEMANN, Rita

abstract details download pdf

233 - 249 - 
Aspecten van de interne structuur van voorzetseluitdrukkingen
SMESSAERT, Hans

abstract details download pdf

251 - 255 - 
Was im Umgang mit der dialektologischen Fachgeschichte von Jan Goossens zu lernen ist
STELLMACHER, D.

abstract details download pdf

257 - 273 - 
Haag en tuin
STROOP, Jan

abstract details download pdf

275 - 303 - 
Zeeuwse schrijfvaardigheid in historische context
Brieven van en naar een slavenschip anno 1780
VAN DER WAL, Marijke

abstract details download pdf

305 - 310 - 
Aalmoes
VAN DE VELDE, Freek

abstract details download pdf

311 - 318 - 
De Pronomina Atlas van Nederland
Van Ginneken en een bijna verloren gegaan dialectologisch werk
VAN HOUT, Roeland

abstract details download pdf

319 - 334 - 
De Koker van Clyncke
Van schimpnaam naar familienaam?
VAN KEYMEULEN, Jacques

abstract details download pdf

335 - 385 - 
A Split-CP Perspective on the Lithuanian Superlexical Prefix be-
KOROSTENSKIENE, Julija

abstract details download pdf

387 - 404 - 
Is there Antipassivisation in Frisian and Dutch?
WOLF, Henk

abstract details download pdf