5 - 15 - 
Van lokaal naar pronominaal bijwoord
LEYS, O.

abstract details download pdf

17 - 52 - 
Meaning, Reference and Mental Works
DROSTE, Flip G.

abstract details download pdf

53 - 62 - 
The Body-Mind Illusion and the Genesis of Language
DROSTE, Flip G.

abstract details download pdf

63 - 64 - 
Th. Kuhn's and N. Chomsky's Scientific Revolutions
DROSTE, Flip G.

abstract details download pdf

65 - 87 - 
Moet dit nie breek nie!
Indringers in Afrikaanse werkwoordsgroepen
AUGUSTINUS, Liesbeth, DIRIX, Peter

abstract details download pdf

89 - 102 - 
Uit de werkkamer van een negentiende-eeuwse filoloog
Guido Gezelle op zoek naar de betekenis van de namen Holpe en Ontcommere
COUTTENIER, Piet

abstract details download pdf

103 - 117 - 
De taal welke de Inboorlingen van dit Gewest spreken is de Duitsche (A. Sanderus [vertaald], Verheerlykt Vlaandre, 1735)
Over een Brabants-Duitsche eend in de vanouds Vlaams-Dietsche bijt
DE GRAUWE, Luc

abstract details download pdf

119 - 141 - 
Resultaats- en bron-PP's in het Nederlands
DE SCHUTTER, Georges, VANDEWEGHE, Willy

abstract details download pdf

143 - 178 - 
Ergänzende Betrachtungen zu den niederländischen Konnektoren want/omdat und ihren deutschen Pendants denn/weil
DRAYE, Luc

abstract details download pdf

179 - 193 - 
Taalvariatie tussen communicatie en identiteit
GEERAERTS, Dirk

abstract details download pdf

195 - 208 - 
Là-dessus - daarop
Over mogelijke voornaamwoordelijke bijwoorden in het Frans
MELIS, Ludo

abstract details download pdf

209 - 220 - 
Hoeveel systeem zit er in het systeem van de Nederlandse modale werkwoorden?
NUYTS, Jan, GOELEN, Henri-Joseph, CAERS, Wim

abstract details download pdf

221 - 230 - 
De novellistische achtergrond van Vondels De Monsters onzer Eeuwe
PORTEMAN, Karel

abstract details download pdf

231 - 247 - 
Das Stellungsverhalten von Abtönungsformen (insbesondere IAW-Strukturen und Modalpartikeln) in indirekten Ergängzungsfragen
SCHOONJANS, Steven

abstract details download pdf

249 - 262 - 
Van INL naar INT
Een unieke schatkamer van alle taalmaterialen voor het Nederlands
STEURS, Frieda

abstract details download pdf

263 - 283 - 
Eine kognitiv-semantische Untersuchung der Metaphorik in teilchenphysikalischer Sprache
VANDERMEEREN, Sonja

abstract details download pdf

285 - 303 - 
Diachrone ontwikkelingen in de semantiek van kwantoren
Meest en minst
VAN DE VELDE, Freek, VAN DER HORST, Joop

abstract details download pdf

305 - 331 - 
On the Dutch Color Terms
VAN EYNDE, Frank

abstract details download pdf

333 - 337 - 
Waar komt koorts vandaan?
VAN LOON, Jozef

abstract details download pdf

339 - 356 - 
'De hollandsche pedanten die onze tale vermooscht hebben'
Rodenbachs particularistisch monument voor Gent
WILLEMYNS, Roland, VANDENBUSSCHE, Wim

abstract details download pdf

357 - 382 - 
Multilingualism and Multiculturalism in the Pre-Modern Age
Medieval Welsh and Icelandic Literature in a Literature Survey Course. Interdisciplinary Approaches on a Pan-European Level
CLASSEN, Albrecht

abstract details download pdf

383 - 417 - 
Pursuing the Origin of the American English Informalism gitney ~ jitney
On the Alleged Louisiana French Word *jetnée and the Fallacy of omne ignotum pro magnifico in Etymological Research
GOLD, David L.

abstract details download pdf