Journal of Eastern Christian Studies
Volume 51, issue 1-2
1999


1 - 18 - 
Van Canberra tot Harare
Het traject van orthodoxe kerken
DAVIDS, A.

abstract details

19 - 68 - 
De deelname van de orthodoxe kerken aan de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Harare
GROEN, B.

abstract details

69 - 81 - 
Unionen und Unionsprojecte von Rumänen mit der Kirche von Rom
SUTTNER, E.C.

abstract details

83 - 98 - 
Een stem in de woestijn...
De situatie van oosters-katholieke kerken in India
CHEDIATH, G.

abstract details

99 - 121 - 
Christelijke wandschilderingen in Libanon
IMMERZEEL, M.

abstract details

123 - 136 - 
Jeruzalem
BOUWEN, F.

abstract details

137 - 139 - 
Assyriërs in Californië
MURRE-VAN DEN BERG, H.L.

abstract details

140 - 141 - 
Mededelingen


142 - 158 - 
Boekbesprekingen

abstract details