1 - 8 - 
Een 16de-eeuwse majolicavloer in de kapel van het Hof van Rameyen in Gestel
Deel I: Historisch en ikonografisch kader
DUMORTIER, Claire

abstract details download pdf

9 - 32 - 
Een 16de-eeuwse majolicavloer in de kapel van het Hof van Rameyen in Gestel
Deel II: Onderzoeksmethodes en conclusies
CAIGNIE, Frans

abstract details download pdf

33 - 54 - 
Interieurafwerking in de residenties van de hoge adel in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 16de eeuw
Twee casestudy's
DE JONGE, Krista

abstract details download pdf

55 - 76 - 
Twee koninklijke ameublementen in tapisserie de Beauvais in het paleis te Brussel
Aansluiting bij de Franse keizerlijke traditie
MERTENS, Wim

abstract details download pdf

77 - 112 - 
De internationale context van de Belgische verwarmingstechnologie in haar relatie met de architectuur
DE CLERQ, Lode

abstract details download pdf

113 - 130 - 
De mise-en-scène van het 19de eeuwse kunstenaarsatelier
VAN SANTVOORT, Linda

abstract details download pdf

131 - 176 - 
Het Gioconda-ensemble: De zwanenzang van Philippe Wolfers
Een Belgische bijdrage aan de internationale tentoonstelling voor moderne decoratieve en industriële kunsten van Parijs in 1925
ADRIAENSSENS, Werner

abstract details download pdf