Bijdragen
Volume 48, issue 4
oktober - november - december


362 - 396 - 
Augustinus' denken over de vrouw
La pensée d'Augustin sur la femme
VAN BAVEL, T.J.

abstract details

397 - 415 - 
Paul in Rome (Acts 28,16-31) - Paul à Rome (Actes 28,16-31)
A Farewell to Judaism? - Un Adieu au Judaïsme?
KOET, B.-J.

abstract details

416 - 443 - 
'Geen vastomlijnd en werkelijk duidelijk beeld' - 'No fixed and truly visual image'
Schleiermachers moeilijkheden met het leerstuk van verrijzenis - Schleiermacher's Difficulties with the Doctrine of the Resurrection
SCHREURS, Nico

abstract details

444 - 464 - 
Newman's Experience of God
An Interpretive Model
MERRIGAN, Terrence

abstract details

465 - 482 - 
Boekbesprekingen

abstract details

482 - 482 - 
Besproken boeken

abstract details

483 - 488 - 
Ontvangen boeken

abstract details