Bijdragen
Volume 58, issue 3
1997


242 - 263 - 
Rehabilitation of Atonement?
Recent Developments in the British Theology of Atonement
SCHREURS, Nico

abstract details

264 - 278 - 
Jesus and 'Sidon' in Matthew 15 / Mark 7
MUSSIES, Gerard

abstract details

279 - 300 - 
Transcendentie en openbaring - Transcendence and Revelation
Thomas over de zijnsnaam (Exodus 3:14) - Thomas on the Name of Being (Exodus 3:14)
TE VELDE, Rudi

abstract details

301 - 319 - 
Empirie, normativiteit en praktjk in praktisch-theologisch onderzoek
Empiricism, Normativity and Practice in Practical-Theological Investigation
ZIEBERTZ, Hans-Georg

abstract details

320 - 329 - 
Theologische bezinning op de sacramenten
Theological Reflection upon the Sacraments
POORTHUIS, Marcel

abstract details

330 - 355 - 
Boekbesprekingen

abstract details

356 - 356 - 
Besproken boeken

abstract details

357 - 360 - 
Ontvangen boeken

abstract details