Bijdragen

Teksten van het symposium Waar is waarheid? Antwerpen, 26 oktober 1996

Volume 58, issue 2
1997


122 - 143 - 
De sirenenzang van de tradities - The Sirens' Song of the Traditions
Pleidooi voor een universele ethiek - A Plea for a Universal Ethics
MERKS, Karl-Wilhelm

abstract details

144 - 152 - 
Universele rechten en expliciete principes
Universal Rights and Explicit Principles
BURMS, Arnold

abstract details

153 - 163 - 
Waar is waarheid? - Where is Truth?
Een wederwoord vanuit medisch-ethisch en personalistisch perspectief - A Commentary from a Medical-Ethical and Personalistic Perspective
SCHOTSMANS, Paul

abstract details

164 - 188 - 
De weg, de waarheid en het leven - The Way, the Truth and the Life
Religieuze traditie en waarheid in de postmoderne context - Religious Tradition and Truth in the Postmodern Context
BOEVE, Lieven

abstract details

189 - 193 - 
De particulariteit van de godsdienst en de universaliteit van de rede
Particularity of Religion and Universality of Reason
VAN DER VEKEN, Jan

abstract details

194 - 205 - 
Op zoek naar een waarheid die verplicht
In Search of a Truth that Obliges
JONKERS, Peter

abstract details

206 - 209 - 
Where to Look for the Truth?
Focusing on the Symposium's Highlights
VANHEESWIJCK, Guido

abstract details

210 - 235 - 
Boekbesprekingen

abstract details

236 - 236 - 
Besproken boeken

abstract details

237 - 240 - 
Ontvangen boeken

abstract details