PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Heidegger
Author(s): ANCKAERT, Luc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 4    Issue: 3   Date: september 1994   
Pages: 139-141
DOI: 10.2143/EPN.4.3.632457

Abstract :
G. STEINER, Martin Heidegger (Monografieën), Kampen/Kapellen, Kok Agora/Pelckmans, 1994,
190 p.
Zeker na het verschijnen van het omstreden boek van Victor Farias (Nederlandse vertaling: Heidegger en het nazisme. Hilversum, Gooi en Sticht, 1988) wekt het denken van Heidegger grote emoties op. De vragen naar de mogelijke relatie tussen Heideggers denken en zijn minstens tijdelijk sympathiserende houding ten opzichte van het nazisme maken de wijsgeer in welbepaalde kringen (terecht?) tot philosophe maudit. De vraag blijft of men een groot denken kan meten aan een (eventueel) afgeleide houding en praktische opstelling (post hoc sed non propter hoc) in plaats van aan de intrinsieke diepte en kracht van dit denken zelf. C. Verhoeven schreef onlangs dat “zowel Plato als Heidegger het minst verteerbaar en het minst filosofisch zijn wanneer zij het meest pretentieus zijn in hun maatschappelijke aanspraken en het meest nadrukkelijk pogingen doen om vanuit de reflectie een greep te krijgen op de inrichting van de maatschappij.” [Streven 61(1994), p. 230]

download article
34.232.62.209.