PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een vergetelheid
Subtitle: Grenzen van de professionele ethiek
Author(s): TAELS, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 4    Issue: 3   Date: september 1994   
Pages: 111-117
DOI: 10.2143/EPN.4.3.632449

Abstract :
In het Centrum voor Ethiek van de UFSIA is een interdisciplinair project over professionele ethiek en eindigheid van start gegaan. Uitgangspunt is de (vermeende) spanning tussen twee opvattingen van ethiek: een engere, formele, zoals die doorgaans wordt gehanteerd in professionele of toegepaste ethiek, en een ruimere, inhoudelijke.

Om deze spanning aan het licht te brengen, zullen een aantal casussen uit de beroepsethiek worden geanalyseerd (uit de journalistiek, de medische ethiek, de economische en politieke sector). Telkens zal hierbij ook aan een deskundige uit het betrokken beroep om een reactie worden gevraagd. De algemene probleemstelling in de nu volgende tekst is bedoeld als uitgangspunt voor verdere reflectie en discussie.

download article
3.235.172.213.