PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De discussie over het statuut van het menselijk embryo
Author(s): FONTEYN, Luc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 4    Issue: 4   Date: december 1994   
Pages: 183-186
DOI: 10.2143/EPN.4.4.632441

Abstract :
De discussie over het statuut van het menselijke embryo gaf en geeft nog steeds aanleiding tot een onoverzichtelijke massa literatuur, waardoor men door de bomen heen vaak het bos niet meer ziet. Tijdens de voorbije jaren hebben we dan ook meer dan eens een soort ‘jungle-ervaring’ gehad. Ook al is het aantal bijdragen over dit onderwerp bijna onoverzichtelijk, men herkent steeds dezelfde vaak compleet tegenstrijdige standpunten die telkens met dezelfde argumenten worden onderbouwd of met dezelfde bedenkingen worden becommentarieerd. Daarom is elke nieuwe beschouwing binnen deze discussie — dus ook dit proefschrift — enigszins gedoemd tot het herkauwen van overbekend materiaal.

download article
3.235.75.174.