PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord Vooraf
Author(s): VERSTRAETEN, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 4    Issue: 4   Date: december 1994   
Pages: 157-158
DOI: 10.2143/EPN.4.4.632438

Abstract :
Rector Dillemans opende het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven met een opmerkelijke toespraak over ‘Negen wegen van hoop’. Hiermee ging hij bewust in tegen ons tijdsklimaat dat gekenmerkt wordt door cultuurpessimisme en wantrouwen tegenover de wetenschap. De rector is er zich goed van bewust dat de hoop waardoor de wetenschap in beweging moet worden gebracht, zelf niet door het wetenschappelijk onderzoek tot stand kan komen. Zij vraagt een existentiële grondhouding, een vertrouwen dat niet kan gescheiden worden van een levensbeschouwelijk engagement.

Door de hoop wordt een perspectief geopend waarin wetenschappelijke projecten een diepere betekenis krijgen. De hoop stimuleert de wetenschap om, volledig trouw blijvend aan zichzelf — dit wil zeggen zonder te vervallen in overhaaste conclusies of in een onkritisch utopisme — bij te dragen tot een grondige en systematische uitdieping van een aantal dringende problemen en tot een fundamenteel debat over de toekomst van mens en samenleving. Dat is dienstverlening in de eigenlijke betekenis van het woord.

download article
3.226.245.48.