PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De vloek van de natuurlijke rijkdommen
Subtitle: Multinationals en internationale verantwoordelijkheid
Author(s): VAN LIEDEKERKE, Luc
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 2   Date: juni 2005   
Pages: 143-151
DOI: 10.2143/EPN.15.2.583504

Abstract :
Dit artikel is opgebouwd in vier delen. In het eerste deel schetsen we het raadsel van armoede door rijkdom. Nigeria is hiervan een schrijnend voorbeeld. Het tweede deel bespreekt een horizonverschuiving, waar vooral westerse bedrijven steeds duidelijker mee geconfronteerd worden en die impact heeft op hun vrijwillige gedragsnormen. Het derde deel ontwikkelt het voorbeeld van olieontginning in Tsjaad. Deze activiteit wordt gekarakteriseerd door vrijwillige normering. Het betrokken bedrijf vervult daarbij een leidende rol. Dit zal aanleiding zijn tot een politiek-filosofische reflectie over de grenzen van het soevereiniteitsbeginsel, die in deel vier wordt uitgewerkt.

download article
3.235.75.174.