PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De jurist als burger in de samenleving
Author(s): VAN GERVEN, Walter
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 2   Date: juni 2005   
Pages: 85-99
DOI: 10.2143/EPN.15.2.583495

Abstract :
Deze bijdrage is een onderdeel van de tekst van een lezing over waardegeoriënteerde rechtsvinding.1 In die lezing ging het over het waardegericht karakter van de juridische activiteit en over de taak van de jurist om op de werkvloer enin de samenleving democratische waarden te bevorderen en, wanneer ze tegenstrijdig zijn, tegen elkaar af te wegen.2Het uitgangspunt is dat juristen, rechters in het bijzonder, niet ophouden burger te zijn wanneer zij hun professionele activiteit uitoefenen, en dat ook het omgekeerde geldt: juristen zijn het hun beroep verplicht actief deel te nemen aan belangrijke maatschappelijke discussies en daarbij hun professionele vaardigheden te gebruiken. Eén daarvan is delicate controverses op evenwichtige wijze te beoordelen en ertoe bij te dragen het maatschappelijk debat op een zindelijke manier te laten verlopen. Delicate gevallen ontbreken niet. Ik wil er drie bespreken. In een zekere mate hebben ze alle drie te maken met de vrijheid van meningsuiting. Eerst bespreek ik ‘klokkenluiderij’ (whistleblowing). ‘Klokkenluiderij’is het aan de kaak stellen van misstanden binnen de eigen instelling. Daarna handel ik over burgerlijke ongehoorzaamheid:het als ambtenaar vertolken van meningen die ingaan tegen het beleid van de eigen instelling. Ten slotte zal ik het, iets langer, hebben over vrije meningsuiting en verdraagzaamheid in verband met allochtone nieuwkomers. Ook het dragen van de islamitische hoofddoek komt daarbij aan bod, vanuit juridisch oogpunt. Bij het bespreken van deze onderwerpen komen mij drie namen voor de geest: Paul van Buitenen, Rocco Buttiglione en Theo van Gogh.

download article
3.235.45.196.