PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Van Copkin over Coppin naar Jacob
Subtitle: De relatie tussen de voornaamsvorm en de leeftijd van de naamdrager in het Middelnederlands op basis van administratieve bronnen voor het Graafschap Vlaanderen, einde 14de - midden 16de eeuw
Author(s): DUPONT, G.
Journal: Naamkunde
Volume: 33    Issue: 2   Date: 2001   
Pages: 111-217
DOI: 10.2143/NK.33.2.583434

Abstract :
De auteur gaat op zoek naar de historiek en de historische context van de middeleeuwse voornamen. Hij stelt hierbij dat ze verbonden kunnen worden aan de leeftijd en dat de sociale status geen belangrijke rol speelde bij het benoemen van personen.
From Copkin across Coppin to Jacob, the Relation between the Form of the Christian Name and and the Name Bearer in Middle Dutch based on Official Sources of the County of Flanders, end 14th - middle 16th century
The author searches the history and the historical context of the medieval christian names. He states that they can be connected to the age and that social status was irrelevant for the naming of persons.


download article
34.239.158.107.