PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kroniek: Griekenland
Author(s): GROEN, Bert
Journal: Journal of Eastern Christian Studies
Volume: 52    Issue: 1-2   Date: 2000   
Pages: 97-145
DOI: 10.2143/JECS.52.1.565616

Abstract :
In deze kroniek worden hoofdlijnen getrokken van de situatie waarinde kerken en godsdiensten in Griekenland zich gedurende de tweede helft van de jaren negentig bevonden. De roep om vernieuwing in de ‘dominante godsdienst’, die de orthodoxe kerk volgens de Griekse grondwet is, klonk in deze periode herhaaldelijk. Uit talrijke gebeurtenissen bleek dat de kerk op gespannen voet verkeerde met de maatschappij waarvan zij deel uitmaakt. Vele critici van het kerkelijke establishment vestigden hun hoop op de nieuwe aartsbisschop van Athene. Zij verwachtten van hem modernisering van de kerk, sterkere aanwezigheid van de kerk bij grote sociale kwesties, de afsluiting van het pijnlijke verleden van de relaties tussen kerk en staat, en ook dat hij een eind zou maken aan het godsdienstige fanatisme. Deze verwachting werd echter maar voor een deel vervuld. De andere religieuze groeperingen bevonden zich in een moeilijke positie en snakten naar godsdienstvrijheid.

download article
34.204.171.108.