this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Dboec vanden tien gheboden van Jan van Leeuwen
Subtitle: Een kritische tekstuitgave
Author(s): STOOP, Patricia
Journal: Ons Geestelijk Erf
Volume: 75    Issue: 2-3   Date: Juni-September 2001   
Pages: 182-235
DOI: 10.2143/OGE.75.2.565511

Abstract :
not available

Download article