PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Lijf of Lijk?
Subtitle: Het geobjectiveerde en het geleefde lichaam in de geneeskunde
Author(s): LEGET, Carlo
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 1   Date: Maart 2005   
Pages: 58-64
DOI: 10.2143/EPN.15.1.563311

Abstract :
Kennis van de functionele anatomie is van groot belang voor het kunnen analyseren van biomedische en klinische problematiek. Dergelijke kennis wordt verworven dankzij een specifieke manier van kijken naar het menselijk lichaam (geobjectiveerde lichaam). Het belang én de grenzen van deze manier van kijken kunnen worden verhelderd door ze te vergelijken met een andere lichaamsbenadering (geleefde lichaam). Beide wijzen van kijken worden doorgaans afwisselend toegepast, zonder dat men zich daarvan bewust is. Universitair geschoolde biomedische wetenschappers en artsen zouden dergelijke impliciete benaderingswijzen moeten kunnen benoemen en plaatsen in historisch, cultureel en filosofisch perspectief. De filosofie van de geneeskunde en de ethiek kunnen hier een belangrijke hulp bieden.

In deze bijdrage wordt het onderscheid tussen het geobjectiveerde lichaam en het geleefde lichaam uitgewerkt aan de hand van drie onderwerpen: (a) de geschiedenis van de anatomie; (b) de omgang met het dode lichaam; (c) de omstreden ”edu-tainment”-praktijken van Gunther von Hagens. Deze onderwerpen fungeren als kritische spiegel waardoor een aantal vanzelfsprekendheden verdwijnen.

download article
3.235.172.213.