PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: Over zorgen en verlangens
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 15    Issue: 1   Date: Maart 2005   
Pages: 1-2
DOI: 10.2143/EPN.15.1.563300

Abstract :
In tegenstelling met onze overtuigingen zijn onze zorgen en verlangens niet meteen met argumenten terug te dringen. Wie geconfronteerd wordt met cijfergegevens over de toenemende kosten van de gezondheidszorg kan moeilijk de overtuiging blijven koesteren dat de toekomst van onze sociale zekerheid er helemaal rooskleurig uitziet – net zo min als je ervan overtuigd kan blijven dat de opwarming van de aarde niet veel voorstelt wanneer er steeds meer gegevens op het tegendeel wijzen. Overtuigingen die ingaan tegen de feiten of tegen sluitende argumenten zijn onhoudbaar. Daarom zijn argumenten ertoe in staat onze overtuigingen te doen verdampen of verplichten ze ons ze te herzien.

download article
18.207.255.49.