PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De betekenis van solidariteit en subsidiariteit in kerkelijke documenten
Author(s): VERSTRAETEN, Johan
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 210-220
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563125

Abstract :
In de instructie van de Congregatie voor de Geloofsleer, ‘Libertatis Conscientia’ (1986), worden solidariteit en subsidiariteit gezamenlijk vermeld als de grondbeginselen van de sociale leer van de Kerk welke de rechtstreekse implicatie zijn van de waardigheid van de menselijke persoon: “personen zijn de actieve en verantwoordelijke subjecten van het sociale leven. Innig verbonden met deze basis, die de menselijke waardigheid is, zijn het principe van solidariteit en het principe van subsidiariteit” (LC, 73). Het eerste beginsel verwijst naar de sociale verantwoordelijkheid van de mens en impliceert een verwerping van het individualisme, het tweede verwijst naar de verantwoordelijkheid van personen en intermediaire gemeenschappen en impliceert een verwerping van het collectivisme.

download article
3.214.184.250.