PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Sociale verantwoordelijkheid en welzijnszorg
Author(s): BOUCKAERT, Luk
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 186-197
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563123

Abstract :
Dat sociale verantwoordelijkheid een waardevol maatschappelijk en moreel goed is, zal wel niemand betwisten. Dat er in profitinstellingen veel potentiële conflictstof is tussen sociale verantwoordelijkheid en het winststreven, ligt eveneens voor de hand. Maar waarom bijzondere aandacht vragen voor sociale verantwoordelijkheid in een sector die van nature gericht is op een sociale finaliteit, het welzijn van marginale, bedreigde, gekwetste groepen? Wat bedoelen we dan eigenlijk met sociale verantwoordelijkheid? En hoe staat het met de praktijk van deze verantwoordelijkheid in de welzijnsinstellingen?

Ik zal in mijn bijdrage vooral stilstaan bij de betekenisverschuiving die het begrip sociale verantwoordelijkheid heeft doorgemaakt. Waar het in de jaren zestig vooral een politieke boodschap inhield, wordt het vandaag vaak gekoppeld aan een bedrijfsethische praktijk. Sociale verantwoordelijkheid is met andere woorden niet alleen meer een zaak van maatschappijcritici of van politiek beleid. Het is een zaak van managers geworden.

download article
3.214.184.250.