PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Voorbij afschuw en verschoning
Subtitle: Over de ethische betekenis van de holocaust voor onze tijd
Author(s): POLLEFEYT, D.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 5    Issue: 2   Date: Juni 1995   
Pages: 82-88
DOI: 10.2143/EPN.5.2.562958

Abstract :
Wellicht zal het niemand ontgaan zijn hoe in de laatste maanden de vijftigste verjaardag werd herdacht van het einde van de Tweede Wereldoorlog, en in het bijzonder van de bevrijding van de nazi-concentratie en vernietigingskampen. In de vele herdenkingen van deze enorme morele catastrofe, die plaats vond in het hart van het moderne en christelijke Europa, kon telkens opnieuw één ondubbelzinnige boodschap vernomen worden: 'Auschwitz mag nooit meer gebeuren!' Het viel ons hierbij echter op hoe zo zelden de vraag werd gesteld wàt er in Auschwitz nu precies gebeurd is.

download article
34.232.62.209.