PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wanneer 'liefde' toeslaat
Subtitle: Over geweld en onrecht in gezinnen
Author(s): DILLEN, Annemie
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 4   Date: december 2004   
Pages: 437-438
DOI: 10.2143/EPN.14.4.516920

Abstract :
'Wanneer 'liefde' toeslaat. Over geweld en onrecht in gezinnen'. 99
Onder deze titel vindt op woensdag 9 en donderdag 10 februari 2005 aan de K.U.Leuven in Vlaanderen een tweedaags internationaal colloquium plaats over geweld in gezinnen.

Vier relatie-assen staan centraal: partnergeweld, geweld tegen kinderen, geweld tegen ouders en ouderen en geweld tussen kinderen, in het bijzonder broers en zussen. Via hoofdlezingen en werksessies komt de thematiek van huiselijk geweld zowel in de breedte als in de diepte aan bod.

De lezingen zijn gedeeltelijk in het Nederlands, gedeeltelijk in het Engels.

download article
18.207.240.230.