PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het hoofddoekendebat
Subtitle: meer dan een debat over een stukje stof
Author(s): FADIL, Nadia
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 4   Date: december 2004   
Pages: 373-386
DOI: 10.2143/EPN.14.4.516913

Abstract :
Dit artikel wil in eerste instantie het debat over de hoofddoek ontrafelen, en al zijn onderdelen naar voor schuiven en belichten. De concentratie van al die thema’s in één ogenschijnlijk debat, verklaart voor een groot deel de geladenheid van deze kwesties. Het artikel wil een bijdrage zijn om deze onderdelen te belichten en expliciet te benoemen.

In een eerste moment zullen de verschillende thema’s worden onderscheiden, waarna ze in een tweede deel in een ruimer kader zullen worden besproken. Ten slotte zal er ook wat meer aandacht en ruimte uitgaan naar het vaak aangehaalde neutraliteitsargument.

download article
35.172.217.40.