PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beroepsopleiding 'Ethiek in de zorgsector'
Author(s): BAL, Carla
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 9    Issue: 1   Date: april 1999   
Pages: 36-36
DOI: 10.2143/EPN.9.1.516887

Abstract :
Het Centrum voor Ethiek organiseert in het jaar 2000 voor de zevende maal de Postdoctorale Beroepsopleiding `Ethiek in de zorgsector'. De cursus is bestemd voor hoger opgeleiden, werkzaam in de zorgsector. Hij bestaat uit 3 modules van elk 6 lesdagen: (1) Ethische vragen rond begin en einde van het leven (dr. H. van Delden en mw. dr. L. van der Scheer); (2) Zorg en kwaliteit van leven bij chronische aandoeningen (prof. dr. H. Reinders en dr. W. Dekkers); (3) Ethische problemen in het management van de gezondheidszorg (dr. J. Duyndam en prof. dr. H. ten Have of opvolger).

De opleiding start begin januari 2000 en loopt tot half november. De eerste 2 modules zijn voor de zomer afgerond. Wij beogen met onze didactische stijl de deelnemers in staat te stellen de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk.

download article
3.227.2.246.