PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Uitgeprocedeerde vreemdelingen in de impasse
Subtitle: Grondrechten als doorbraak?
Author(s): FOBLETS, Marie-Claire
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 9    Issue: 1   Date: april 1999   
Pages: 8-15
DOI: 10.2143/EPN.9.1.516883

Abstract :
Uitgeprocedeerde vreemdelingen verblijven, sinds enkele jaren, bij duizenden op het grondgebied van de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Ook in België vormen de vreemdelingen die geen geldig verblijfsdocument (meer) kunnen voorleggen een groeiende groep. Statistieken zijn, uit de aard zelf van het fenomeen, niet voorhanden. In realiteit betreft het tienduizenden individuen die, bij gebrek aan toelating tot verblijf voor onbepaalde duur op het grondgebied, in een zeer zwakke rechtspositie verkeren.

download article
3.227.252.66.