PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Na een eeuw van onzin
Subtitle: Over de ambivalente interactie van het individu met zijn sociale omgeving
Author(s): PATTYN, B.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 3   Date: September 2004   
Pages: 248-276
DOI: 10.2143/EPN.14.3.504996

Abstract :
De bijdrage van Bart Pattyn gaat over theorieën die de manier waarop groepen het spreken, denken en voelen van individuen beïnvloeden, verduidelijken. Het betreft theorieën over identificatie, taal en morele rechtvaardiging die uitmonden in de antropologische Grid Group Cultural Theory.

Zo lijkt de samenhang van de diverse voorkeuren die op basis van empirisch onderzoek aan specifieke culturele ruimten worden toegeschreven, met deze theorie te kunnen worden geduid.

download article
3.227.2.246.