PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ten geleide
Subtitle: De internationale gemeenschap en den strijd tegen de straffeloosheid
Author(s): WOUTERS, J.
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 14    Issue: 2   Date: Juni 2004   
Pages: 109-110
DOI: 10.2143/EPN.14.2.504654

Abstract :
In dit nummer van Ethische Perspectieven vindt u een zevental bijdragen gebundeld onder het ruime thema 'de internationale gemeenschap en de strijd tegen de straffeloosheid'. Het gros van deze bijdragen (met uitzondering van deze van Luc Reychler en Michael Verhaeghe) vormt een uitgetikte, vertaalde en redactioneel bewerkte neerslag van lezingen die werden gegeven in het kader van de lezingencyclus The international community and the fight against impunity die het Instituut voor Internationaal Recht van de KU Leuven in het najaar van 2002 organiseerde aan de Leuvense rechtsfaculteit. Het Instituut is bijzonder erkentelijk voor de steun die het hiertoe gekregen heeft vanwege het Hoover Fonds.

download article
3.214.184.250.