PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Toegepaste zorg
Author(s): BORRY, Pascal , VANLAERE, Linus
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 2   Date: juni 2002   
Pages: 180-184
DOI: 10.2143/EPN.12.2.504145

Abstract :
Zorgethiek is bijzonder actueel en mag worden beschouwd als een ethische oriëntatie die heel wat relevante perspectieven biedt op wetenschappelijke ontwikkelingen in de klinische praktijk. Na een bondig overzicht van de voornaamste kenmerken van de zorgethiek willen we in dit artikel aandacht besteden aan twee recente initiatieven van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht die een illustratie bieden van de zorgethiek in de concrete klinische context.

Eerst bespreken we het boek Ethiek in witte jas, zorgzaam omgaan met het leven. Chris Gastmans en Kris Dierickx bundelden in dit boek elf artikelen waarin wordt nagedacht over de ethische kwaliteit van alledaagse zorgprocessen en zorgrelaties. Vervolgens gaat onze aandacht naar de internationale conferentie Between Technology and Humanity, The impact of New technologies on Health Care Ethics die Caritas Catholica Vlaanderen op 18 en 19 oktober 2002 organiseerde, in samenwerking met de faculteit Geneeskunde van de KULeuven.

download article
3.227.2.246.