this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Waarvoor staan we?
Subtitle: Maatschappelijke evolutie en een christelijk onderwijsproject
Author(s): VAN GERWEN, Jef
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 1   Date: maart 2002   
Pages: 3-8
DOI: 10.2143/EPN.12.1.504124

Abstract :
Deze tekst vormt de neerslag van gesprekken die ik gevoerd heb met leerkrachten, directieleden en leden van de raden van bestuur van katholieke scholen in Vlaanderen. Als co-docent van het vak Onderwijsmanagement en –ethiek heeft het hier behandelde thema vanzelfsprekend mijn bijzondere interesse. Het onderwerp is wel heel actueel geworden door de uitspraken van de heer Karel Van Gucht (VLD) over de hertekening van het schoollandschap. Het zal duidelijk zijn dat ik totaal niet akkoord ga met wat Van Gucht voor ogen staat inzake netwerkvervaging en pluralisme.

Mijn persoonlijk perspectief is dat van een relatieve buitenstaander. Ik ben sinds 1976 niet meer actief in het secundair onderwijs, maar ben wel docent aan de universiteit. Mijn onderwijs- en onderzoeksterrein bevindt zich op het domein van sociologie, economie en ethiek. Ik ben jezuïet, wat impliceert dat ik dit onderwerp benader vanuit de onderwijstraditie in mijn orde.
In dit betoog beperk ik mij tot twee thema’s. Eerst behandel ik de maatschappelijke evoluties en hun effect op het onderwijs. Vervolgens ga ik na wat een christelijk schoolprofiel inhoudt voor leerkrachten en directie.

Download article