PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rechten van de patiënt
Author(s): BLANCQUAERT, Sofie
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 3   Date: september 2001   
Pages: 176-181
DOI: 10.2143/EPN.11.3.504105

Abstract :
Met dit essay wil professor Herman Nys tegemoetkomen aan de toenemende behoefte aan deskundige en vooral toegankelijke informatie over de rechten en plichten van artsen en patinten jegens elkaar. Toegankelijke publicaties over patiëntenrechten zijn er in Vlaanderen nauwelijks.
De auteur heeft dit boek geschreven vanuit de overtuiging dat dergelijke informatie kan bijdragen tot het verstevigen van de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Hij heeft dit ook willen uitdrukken in de ondertitel.
Tegen een achtergrond van recente internationale ontwikkelingen en historiek van de rechten van de patiënt is het frappant dat er op dit ogenblik in België nog geen wet bestaat die de patintenrechten regelt. In dit boek beoogt de auteur geen ideaalbeeld van de rechten van de patiënt te schetsen, maar tracht zo dicht mogelijk te benaderen wat de realiteit ongeveer zou moeten zijn. Hij bespreekt de patiëntenrechten dus niet vanuit wetteksten maar vanuit de opvattingen die daarover in de loop van de jaren bij hem zijn gegroeid.

download article
18.232.55.175.