PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: 11 september
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 3   Date: september 2001   
Pages: 123-124
DOI: 10.2143/EPN.11.3.504099

Abstract :
Niemand onder ons houdt voortdurend alle risico's die we dagelijks lopen nauwlettend in het oog. Het is veeleer het omgekeerde. Het is precies omdat we er gewoonlijk in slagen niet te hoeven denken aan allerhande potentiële gevaren dat we ons kunnen handhaven. Daarom leven we na 11 september in een andere wereld. Niet omdat die wereld zelf veranderd is maar omdat de betovering van het stramien waarmee we de wereld bekeken gebroken is. Het zal wellicht geruime tijd duren voordat het patroon waarin we ons mentaal positioneren opnieuw rust zal genereren. Vooral in de VS is de mentale schade aanzienlijk. De vraag is hoe we een wereld kunnen denken die veilig genoeg is om enthousiast en ongestoord in te gaan op onze dagelijkse bekommernissen. De tragiek heeft met andere woorden een bezinning op gang gebracht. Staten en hun burgers beseffen weer dat er `buitenland' bestaat en er wordt opnieuw gezocht naar internationale samenwerking.

download article
3.94.202.172.