PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een tussentijds verslag
Author(s):
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 1-2   Date: maart-juni 2001   
Pages: 97-98
DOI: 10.2143/EPN.11.1.504095

Abstract :
Voor het Cekun was 2000 ongetwijfeld een overgangsjaar. Verschillende personele wisselingen en droevige gebeurtenissen zorgden ervoor dat de reeds geplande herprofilering van het centrum in een stroomversnelling is gekomen. Treurig was het volslagen onverwachte overlijden van dr. Frans Denkers, coördinator van het project `christelijk-humanistische waarden en conflicten'. Frans was een gedreven wetenschapper met creatieve ideeën, maar ook om sociale redenen werd zijn aanwezigheid zeer op prijs gesteld door de medewerkers van het Cekun. Ook wanneer Frans onvervangbaar is, worden op dit moment inspanningen geleverd om het door hem aangetrokken project verder te zetten en zelfs nog tot ruimere dimensies verder te ontwikkelen. Om het werk van Frans te herdenken in het licht van de voortgang ervan, zal in mei een studiedag plaatsvinden, georganiseerd door het Cekun in samenwerking met de politie van Amsterdam (waar Frans ook werkzaam was). De voltooiing van het boek waaraan Frans tot op het laatste moment werkte, werd gerealiseerd door drs. Paul van Beers, die het laatste jaar nauw bij het project betrokken was.
Eveneens moest het Cekun veel te snel afscheid nemen van professor Ludwig Heyde, die bij zijn sterven pas enkele maanden bij de werking van het centrum betrokken was. Met name zou hij vanuit zijn onvergelijkbare Hegel-expertise een belangrijke bijdrage leveren aan het `civil society'-project dat in september 1999 van start ging. Het is er nooit van gekomen. Ook Ludwig Heyde werd op passende wijze herdacht met een studiedag op 8 december die mede door het Cekun georganiseerd werd.

download article
35.168.112.145.