PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Recht en catechismus
Author(s): ADAMS, Maurice
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 11    Issue: 1-2   Date: maart-juni 2001   
Pages: 46-57
DOI: 10.2143/EPN.11.1.504090

Abstract :
In het voorjaar van 1999 stond in België het wetsontwerp tot strafrechtelijke bescherming van de minderjarige prominent op de politieke agenda. Het ontwerp betrof een ruim scala aan maatregelen, waaronder zware straffen voor ontvoeringen, seksuele uitbuiting of slagen en verwondingen aan minderjarigen. Ook werd het beroepsgeheim opgeheven wanneer een vertrouwenspersoon vaststelde dat een min-14-jarige het slachtoffer was van mishandelingen. Politiek knelpunt was echter artikel 23 van het ontwerp. Waar tot dan toe jongeren die bijvoorbeeld hun geliefde betastten in principe strafbaar waren indien een van hen onder de 16 was, werd in de nieuw voorgestelde bepaling gesteld dat jongeren tussen de 14 en 16, mits wederzijdse toestemming uiteraard, nu wel seksuele betrekkingen mochten aangaan, op voorwaarde evenwel dat er tussen de jongere en de partner niet meer dan vijf jaar leeftijdsverschil zou zijn.

De bedoeling van de gewraakte bepaling was in de eerste plaats te voorzien in een leemte die het recht tot dan toe liet: een jongen van 16 die omgang had met een meisje van 15 riskeerde namelijk een verwijzing naar de jeugdrechter. De versoepeling van de leeftijdsgrens waarop seks mogelijk werd geacht was daarmee eigenlijk bedoeld om jongeren tegen die onwenselijke situatie te beschermen.

download article
34.232.62.209.