PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beslissen te willen zijn of niet te willen zijn
Author(s): DESMET, Christophe
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 4   Date: december 2000   
Pages: 271-275
DOI: 10.2143/EPN.10.4.504080

Abstract :
Op 17 november 2000 heeft het Franse Hof van Cassatie een arrest geveld, waarin het aan een zwaar gehandicapte jongen een recht op schadevergoeding toekent, voor de persoonlijk door hem geleden schade, die voortvloeit uit deze handicap. Het Hof van Cassatie gaf daarmee gelijk aan Josette en Christian Perruche, die de zaak aanspanden in naam van hun zoon, Nicolas. De 17-jarige Nicolas die geboren werd met het zogenaamde `syndroom van Gregg', is doofstom, bijna blind, mentaal gehandicapt, hij lijdt constant pijn, heeft ernstige neurologische aandoeningen en een hartkwaal die de permanente bijstand van een derde persoon vereisen. De erkenning van zulk een recht op persoonlijke schadevergoeding in dit vonnis heeft vast en zeker bijzonder verstrekkende ethische en juridische implicaties, maar toch was het niet de eerste keer dat het Franse Hof van Cassatie zo'n uitspraak had gedaan...

download article
3.226.245.48.