PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Extreem Rechts
Subtitle: Claude Leforts analyse van de problemen van de democratie
Author(s): MEULENBERGS, Tom
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 3   Date: oktober 2000   
Pages: 175-181
DOI: 10.2143/EPN.10.3.504059

Abstract :
Op het moment dat de Freiheitliche Partei Österreichs van Jörg Haider deel uitmaakt van de Oostenrijkse bestuurscoalitie draait in Vlaanderen de stembusgang van zondag 8 november 2000 uit op de zoveelste verkiezingsoverwinning op rij voor het Vlaams Blok. Niet alleen versterkt het Blok haar positie in Antwerpen, ook op het Vlaamse platteland breekt extreem-rechts door. In dit artikel wil ik enkele gedachten uitwerken bij deze opgang van extreem-rechts. Hierbij maak ik in eerste instantie gebruik van het conceptueel kader van de Franse politieke filosoof Claude Lefort die in zijn denken de relatie tussen democratie en totalitarisme centraal stelt. Ik zal beginnen met de hoeksteen van Leforts politieke filosofie: zijn aandacht voor het symbolische. Daarna schets ik het ontstaan van de liberale democratische staat aan de hand van de specifieke symbolische situatie kenmerkend voor de democratie. Hierop ent ik dan enkele persoonlijke gedachten over het eigen karakter van de democratie en breng ik de opkomst van extreem-rechtse partijen in verband met een dubbele voedingsbodem.

download article
3.236.218.88.