PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De sportdroom bedreigd
Subtitle: doping als filosofische kwestie
Author(s): DE WACHTER, Frans
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 3   Date: oktober 2000   
Pages: 157-162
DOI: 10.2143/EPN.10.3.504057

Abstract :
Ethici hebben de slechte gewoonte ten aanzien van andere cultuurgebieden moraalridder te willen spelen. Moraalridders die met ethische principes een barbaarse, wilde, zuchtige wereld aan banden zouden moeten leggen: de machtswellust van de politiek, de geldzucht van de economie, het geknutsel met het leven in de biologie, de teugelloze fantasie van de kunst, en dus ook de ongebreidelde zucht naar het steeds sneller en hoger van de sport. Alsof dat allemaal a-morele gebieden zouden zijn, wilde jungles die door morele zendelingen moeten worden beschaafd. Maar zo werkt dat niet, en zo is dat niet. Want al die cultuurgebieden induceren specifieke vormen van menselijkheid en vermenselijking, waarin we tot `betere mensen' worden voor en buiten elk expliciet gemoraliseer om (an sich, zou Hegel zeggen). Kunst leert ons hoe de werkelijkheid kan bekeken en beluisterd worden zonder te worden gegrepen en toegeëigend, wetenschap creëert distantie tegenover onze vooroordelen en zelfverzekerde evidenties, economie dwingt ons rekening te houden met de behoeften van zoveel mogelijk mensen, want wie dat niet doet gaat bankroet.


download article
3.229.142.91.