PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rechtzekerheid en vertrouwen
Subtitle: Juridische en ethische contouren van een euthanasiewetgeving
Author(s): ADAMS, Maurice
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 2   Date: Juli 2000   
Pages: 112-123
DOI: 10.2143/EPN.10.2.504049

Abstract :
Men verwacht van een jurist dat hij zijn mening zal te kennen geven over de juridische vormgeving van een regeling met betrekking tot euthanasie, en dat is wat ik inderdaad zal doen. Daarbij staan twee begrippen centraal: rechtszekerheid en vertrouwen. Een regeling met betrekking tot euthanasie moet minstens rechtszekerheid voor en vertrouwen in artsen bewerkstelligen, alsmede vertrouwen wekken bij patiënten en samenleving. Tegelijk wil ik echter benadrukken dat het hier om een materie gaat waarvan het juridische aspect niet helemaal kan worden losgekoppeld van een aantal andere, eerder ethische overwegingen. Sterker nog, het recht hanteert op het domein van het leven en de dood een bepaalde ethiek.
Ik zal ingaan op een vijftal aspecten die op de regulering van euthanasie betrekking hebben: (1) Op welke wijze is euthanasie te reguleren en te controleren? (2) Welke vormen van levensbeëindigend handelen kan men in de wetgeving betrekken? (3) Moet euthanasie in of uit het Strafwetboek? (4) Is er nood aan voorafgaandelijke toetsing en palliatieve zorgen? (5) Wat kan over de euthanisieregeling worden gezegd in het licht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

34.232.62.209.