PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Herval van stoornis in alcoholgebruik:wat kan een langetermijnfollow-up ons leren?
Author(s): STROBBE M, HEYLENS G, LEMMENS G, AUDENAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 5   Date: 2018   
Pages: 324-333
DOI: 10.2143/TVG.74.05.2002539

Abstract :
Er blijkt een subpopulatie in de algemene bevolking te bestaan met een sterk verhoogd risico op herval in een “stoornis in alcoholgebruik” bij personen in remissie van deze stoornis. De hervalcijfers en risicofactoren voor herval werden geïnventariseerd op basis van prospectieve longitudinale studies. Er zijn aanwijzingen in de literatuur om te focussen op personen met een individueel risicoprofiel. Ten behoeve van de behandelaar van patiënten in remissie van een stoornis in alcoholgebruik worden eveneens praktische handvaten aangereikt. Ter illustratie wordt een mindmap toegevoegd met een overzicht van risicofactoren voor herval in een stoornis in alcoholgebruik en mogelijke screeningsmethoden en interventies ter hervalpreventie.


Relapse of “alcohol use disorder” in the adult general population: what can long-term follow-up teach us?
There seems to exist within the general population a subpopulation with an augmented risk of a relapse in the “alcohol use disorder” after a remission. A list of relapse rates and risk factors concerning relapse, based on prospective longitudinal studies, is provided. In scientific literature there are indications to focus on patients with an individual risk profile. For the purpose of the treatment of patients in remission from alcohol use disorder, practical tools are also formulated. To illustrate this a mind map with a survey of risk factors concerning relapse in alcohol use disorder and possible screening methods and interventions is added.


download article
18.207.240.230.