PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Onderzoek op menselijke embryo’s in België:een overzicht
Author(s): PENNINGS G, SEGERS S, DEBROCK S, HEINDRYCKX B, KONTOZOVA-DEUTSCH V, PUNJABI U, VAN DE VELDE H, VAN STEIRTEGHEM A, MERTES H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 5   Date: 2018   
Pages: 316-323
DOI: 10.2143/TVG.74.05.2002538

Abstract :
Dit artikel geeft een overzicht van de aantallen en de types menselijke embryo’s die tussen 2007 en 2015 in België gebruikt werden in onderzoeksprojecten. Hiervoor werden alle onderzoeksprojecten geanalyseerd die voorgelegd werden aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo’s in vitro. Sinds 2007 werden 15.811 embryo’s gebruikt in 36 onderzoeksprojecten. Daarvan waren 10.492 (66%) verse overtallige embryo’s (ongeschikt voor invriezing of terugplaatsing), 4.083 (26%) ingevroren overtallige embryo’s (gedoneerd door ouders wier kinderwens vervuld of opgegeven werd) en 1.236 (8%) embryo’s aangemaakt voor onderzoek. De meeste projecten focusten op onderzoek naar de embryonale ontwikkeling. Verse overtallige embryo’s werden voornamelijk gebruikt voor embryonaal stamcelonderzoek. Ingevroren overtallige embryo’s dienden vrijwel uitsluitend voor onderzoek naar de embryonale ontwikkeling en voor stamcelonderzoek. Embryo’s gemaakt voor onderzoek maakten deel uit van projecten rond embryo-ontwikkeling, eicelonderzoek en invriestechnieken, alsook stamcelonderzoek.


Human embryo research in Belgium: an overview
This paper presents an overview of the numbers and types of human embryos used in research projects in Belgium between 2007 and 2015. To obtain these data, all research proposals approved by the Federal Commission for Medical and Scientific Research on Embryos In Vitro were analyzed. Since 2007, 15,811 embryos were used for 36 research projects. In total, 10,492 (66%) fresh supernumerary embryos (unfit for transfer or freezing) were used, 4,083 (26%) frozen supernumerary embryos (donated by parents whose child wish was completed or abandoned) were used and 1,236 (8%) embryos were created for research. Most projects focused on research into embryo development. Fresh supernumerary embryos were mainly used for human embryonic stem cell (hESC) research. Frozen supernumerary embryos were almost exclusively used for research into embryo development and for hESC research. Embryos
created for research were used for research into embryo development, oocyte research, research into cryopreservation of oocytes and hESC research.


3.226.248.180.