PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Betrouwbaarheid van sterftecijfers: een kritische kijk
Author(s): VANDORMAEL S, MEIRSCHAERT A, STEYAERT J, DE LEPELEIRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 5   Date: 2018   
Pages: 311-315
DOI: 10.2143/TVG.74.05.2002537

Abstract :
Recent verscheen in de media en de wetenschappelijke literatuur heel wat over de betrouwbaarheid van sterftestatistieken: 30 tot 50% van onze sterftecijfers zou fout zijn.
In Vlaanderen zijn de overlijdenscertificaten de basis voor de sterftestatistiek. De kwaliteit van onze statistiek rond doodsoorzaken is dus rechtstreeks afhankelijk van hoe correct overlijdenscertificaten worden ingevuld, gecodeerd en verwerkt.
Inzicht in de opbouw van overlijdenscertificaten en de manier waarop deze gegevens verwerkt worden, samen met opleidingen (zoals die georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)) zorgen voor een significante verbetering in de kwaliteit van sterftegegevens. Cruciale rollen zijn weggelegd voor ICD-10 (een door de WHO ontwikkelde classificatietool) en IRIS (een semi-­automatisch codeersysteem).


Mortality statistics not trustworthy
Recently media as well as scientific literature have made reports about the reliability of mortality statistics. 30-50% of death causes seems to be wrong.
In Flanders, death certificates are used to calculate mortality statistics. Quality of these statistics depends on how well death certificates are filled in, coded and processed.
Understanding the structure of death certificates and the manner in which these are processed, together with courses (such as those organized by the World Health Organisation (WHO)), can improve the quality of mortality
statistics. ICD-10 (a classification tool developed by the WHO) and IRIS (a semi-automatic coding system) are essential for this improvement.


download article
34.200.218.187.