PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Calcinosis cutis: een overzicht van de literatuur
Author(s): VANDERDONCKT L, BEELE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 5   Date: 2018   
Pages: 302-310
DOI: 10.2143/TVG.74.05.2002536

Abstract :
Calcinosis cutis is de depositie van calcium in de huid. Men onderscheidt hierbij vijf types: dystrofische, metastatische, idiopathische, iatrogene calcinosis cutis en calcifylaxie.
Dystrofische calcinosis cutis is de meest voorkomende vorm. De calcificatie hierbij is het gevolg van weefselschade, hypoxie of hypovascularisatie. Deze vorm wordt gezien bij auto-immuunaandoeningen (zoals systeemsclerose), erfelijke bindweefselaandoeningen, huidtumoren, infecties, panniculitis en trauma.
De meeste calcinosis-cutisletsels ontstaan geleidelijk en zijn asymptomatisch. Ze kunnen echter ook gepaard gaan met inflammatie, ulceratie, secundaire infectie, spieratrofie, contracturen en een beperkte mobiliteit van de gewrichten. Het nemen van een biopt waarbij via hematoxyline-eosinekleuring (donkerblauw) of een Von Kossa-kleuring (zwart) de calciumdeposities worden aangetoond, geeft de zekerheidsdiagnose. Een bloedafname met het bepalen van de serumspiegels van calcium en fosfor laat toe het onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van calcinosis cutis. Bij dystrofische calcinosis cutis zullen de serumspiegels normaal zijn. Medische beeldvorming is geschikt om de calciumdeposities te lokaliseren en de uitgebreidheid in kaart te brengen.
Voor wat betreft de behandeling van calcinosis cutis zijn er geen gerandomiseerde, gecon­troleerde klinische studies beschikbaar. De huidige aanbevelingen naar behandeling toe, zijn grotendeels gebaseerd op expertopinie, gevallendienst en kleine gevallenreeksen (level IV van ­evidentie).


Calcinosis cutis: a review of literature
Calcinosis cutis is the deposition of calcium in the skin. Five types are to be distinguished: dystrophic, metastatic, idiopathic, iatrogenic calcinosis cutis and calciphylaxis.
Dystrophic calcinosis cutis is the most pre­valent type. The calcification in this subtype is the result of tissue damage, hypoxia and/or hypovascularisation. Dystrophic calcinosis cutis is seen in autoimmune diseases (such as systemic sclerosis), genetic connective tissue disorders, cutaneous tumors, infections, panniculitis and trauma.
Calcinosis cutis is usually asymptomatic. However, inflammation, ulceration, secondary infection, muscle atrophy, contractures en reduced mobility can occur.
A biopsy on which you can see the calcium depositions confirms the diagnosis. Calcium depositions are dark blue with a hematoxylin and eosin staining and black with a Von Kossa staining.
Measuring calcium and phosphate serum levels allows differentiation between the diffe­rent subtypes of calcinosis cutis. Medical imaging can localize the calcium depositions and show the extent of calcification.
Concerning the treatment of calcinosis cutis there are no randomized, controlled cli­nical trials available. The current recommendations are based on expert opinion, case reports en small case series (level 4 of evidence).


download article
3.231.25.104.