PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Van trombocytopenie naar trombocytose bij een neonaat
Author(s): BAERT E, VERBIST A, DE COEN K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 2   Date: 2018   
Pages: 125-130
DOI: 10.2143/TVG.74.02.2002508

Abstract :
Deze gevalsstudie beschrijft een neonaat met aanvankelijk trombocytopenie op basis van de aanwezigheid van maternale antistoffen tegen humaan plaatjesantigeen-1a (HPA-1a). Foetale of neonatale allo-immune trombocytopenie (FNAIT) is relatief zeldzaam (1/1.000 à 2.000 levendgeborenen) en kan variëren in ernst van een milde ziekte die spontaan herstelt in de eerste levensweek zonder sequelen tot uitgebreide foetale of neonatale intracraniale hemorragie. De trombocyten van de neonaat beschreven in deze casus vertoonden een spontaan herstel. Er werd geen trombocytentransfusie toegediend, noch werd er gestart met immunoglobulinen. Een transfontanellaire echografie toonde geen intracraniale hemorragie.
De eerste maanden van de zwangerschap verliepen gecompliceerd met maternaal druggebruik (cannabis en cocaïne). Vervolgens kreeg de moeder chronische substitutietherapie met methadon. Op de vierde levensdag werd er wegens een neonataal abstinentiesyndroom gestart met morfinesiroop. Op de negende levensdag werd er bij de neonaat trombocytose gediagnosticeerd met een piek op de vijftiende levensdag van 1.095.000 trombocyten/µl. De trombocytose persisteerde tot de laatste controle op de 44ste levensdag. Geïsoleerde extreme trombocytose bij zuigelingen is een zeldzaam fenomeen. Maternaal druggebruik, in het bijzonder methadon, kan langdurige trombocytose bij de neonaat veroorzaken.


A neonatal case of thrombocytosis after maternal drug use
The medical history of a neonate with thrombocytopenia evolving to thrombocytosis is discussed. The thrombocytopenia was based on the presence of maternal human platelet antigen (HPA)-1a antibodies. Fetal or neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) is relatively rare (1/1,000 to 2,000 live births) and may range in severity from a mild illness with a spontaneous recovery in the first week of life without sequelae to an extensive fetal or neonatal intracranial hemorrhage. In this case, the platelets showed a spontaneous recovery. A cranial ultrasound showed no intracranial hemorrhage.
The first months of pregnancy were complicated with maternal drug use of cannabis and cocaine evolving to a chronic substitution therapy with methadone and alprazolam. Due to a neonatal abstinence syndrome, morphine syrup was started. On the ninth day of life, a thrombocytosis in the neonate was diagnosed with a peak on the fifteenth day of life of 1,095,000 platelets/µl. The thrombocytosis persisted to the last control on the 44th day of life. Isolated extreme thrombocytosis in infants is a rare phenomenon. Maternal use of drugs, and more particularly methadone, may cause long-term thrombocytosis in the neonate.


download article
34.200.218.187.