PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acht jaar Maatjes In Balans: een evaluatie van een evidence-based ambulant groepsprogramma voor lagereschoolkinderen met obesitas
Author(s): NAETS T, PEENE S, VAN DE STEENE S, VERDONCK L, DE GEETER S, BRAET C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 2   Date: 2018   
Pages: 106-115
DOI: 10.2143/TVG.74.02.2002506

Abstract :
In deze studie werd het ambulante groepsprogramma “Maatjes In Balans” van het AZ Alma te Eeklo geëvalueerd. Het programma omvat een behandeling van lagereschoolkinderen met obesitas gebaseerd op een evidence-based protocol van de Universiteit Gent. Om de doeltreffendheid na te gaan werden verschillende fysieke en psychologische maatstaven geanalyseerd uit gegevens die gedurende acht jaar werden verzameld. Uit de resultaten kon besloten worden dat de participanten een aanzienlijk positieve evolutie hebben doorgemaakt. Ten eerste hebben ze significant gewicht verloren na de intensieve behandelsessies, en konden ze dit ook constant houden in de follow-up. Ten tweede presteerden ze beter op een vertesprong, loop- en fietstest. Ten derde was er vooruitgang op verschillende psychologische vlakken: minder extern eetgedrag, meer gecontroleerd eten en hogere gevoelens van competentie op verschillende domeinen (sociaal, sportief, fysiek, eigenwaarde). In “missing-data”-analyses bleven dezelfde conclusies overeind. Deze resultaten bieden belangrijke inzichten en pleiten voor het implementeren van evidence-based behandelprogramma’s. Toekomstig onderzoek blijft echter nodig. Het is namelijk zo dat er nog een belangrijke groep onvoldoende vooruitgang heeft geboekt en de norm van 10% gewichtsverlies niet heeft bereikt. Dit wijst erop dat er nog meer onderzoek vereist is naar de oorzaken van het falen van de behandeling bij specifieke subgroepen.


Eight years “Maatjes In Balans”: an evaluation of an evidence-based outpatient group program in the treatment of middle school children with obesity
In this study, we evaluated the outpatient group program “Maatjes In Balans” from the General Hospital Alma in Eeklo, treating elementary school kids with obesity. Several
physiological and psychological measures that were collected for 8 years were analyzed. We can conclude that the children positively improved in several areas. First, they lost significant weight after the sessions at 6 months, and stabilized during the 6-month follow-up. Second, at the end of the program, they were also physically more fit and performed better on a test of running, bicycling and distance-jumping. Third, they made progress in several psychological areas: they showed less external eating, more controlled eating and higher feelings of competence. When re-evaluating with missing data analysis, the same conclusions remain. These results offer important insights and stress the need of implementing evidence based protocols. Finally, it has to be noted that there remains an important group that didn’t reach the norm of 10% weight loss. This finding shows the importance of aftercare, more long term follow-up and further scientific research.


download article
3.235.45.196.